Youtube-profiler skringrar mystiken kring psykologi

Jag blir glad i själen när jag upptäcker andra människor som brinner för att skingra mystikdimman kring psykologin och göra den tillgänglig även för de som inte valt psykolog som yrke.

Två sådana är Youtubeprofilerna Hank och John Green från Vlogbrothers som skapat en vetenskapsbaserad serie, som på ett nyanserat och pedagogiskt sätt berättar vad den moderna psykologin är (och inte är) och hur vi kan bli behjälpta av kunskapen. Ge psykologi till folket tycker vi och välkomnar Crash Course Psychology!

Här nedan ligger introduktionsavsnittet, en tio minuters video som bland annat tar upp mänsklighetens tidiga försök att begripa vårt psyke, grunden till dagens psykologi och Freuds roll i denna och starten för beteendeteori. Kan du ta dig igenom hela serien, från signalsubstanser i nervsystemets synapser, via motivationsteorier och till grunden för modern utvecklingspsykologi? Då kan du gott tillgodoräkna dig de 15 hp i psykologi som du alltid drömt om!