Vill du vara med och testa Viary?

Nu är det dags för den första vetenskapliga studien på Psykologifabrikens iPhone-applikation Viary! Det blir en mindre pilotstudie på prototypen – men inte riktigt så liten som vi först tänkte. Vi har alltså några platser att fylla – så vill du testa prototypen och samtidigt bidra till vetenskapen är det bara att hojta till! Skicka ett mejl till info@psykologifabriken.se och skriv “Ja tack!” i ämnesraden. Mer om applikationen och studien här!

Update: Studien är nu avslutad! Läs mer om den färdiga produkten på www.viary.se

Vad är Viary?
Viary är ett enkelt verktyg som du använder för att definiera dina värderingar – vad du tycker är viktigt i livet och hur du vill vara som person – och sedan bryta ner dom i konkreta beteenden som du kan göra på några minuter från din telefon. Viary är fortfarande på prototypstadiet – men innan vi går vidare och utvecklar den till en fullfjädrad applikation vill vi tillsammans med Uppsala universitet göra en studie för att ta reda på om grundmekanismen fungerar: kan man må lite bättre genom att ta små steg mot det man tycker är viktigt i livet?

Vad behöver jag göra?
Eftersom studien är fullt vetenskaplig och kommer resultera i en examensuppsats från psykologprogrammet vid Uppsala universitet behöver vi få veta hur du påverkas av att använda applikationen. I korthet innebär det att du inom två veckor kommer få göra fyra nätbaserade självskattningar av hur du mår och hur du ser på värderingar. Därefter får du tillgång till både prototypen till applikationen och en sajt där du får lära dig hur den funkar – och om den forskning på värderingar som ligger till grund för applikationen.

Du kommer sedan att få använda applikationen under fyra veckor, och en gång i vecka fylla i två stycken självskattningar som ger oss information om hur processen som applikationen eventuellt sätter igång fortskrider. Efter de fyra veckorna med Viary kommer du att få fylla i samma formulär som du fyllde i början på studien.

Som tack för hjälpen kommer du hamna först i kön när vi förvandlar Viary från en oslipad och enkel prototyp till en polerad och avancerad applikation! Och eftersom vi på Psykologifabriken gillar att ha fest så kommer du såklart också bli inbjuden nästan gång det är dags!