Grupp organisationFoto: Pascal på Flickr.com

Vilken grupp vill ha gurka när man kan få vindruvor?

Vi har en stor teknikorganisation med många ingenjörer och en stor mängd säljare. Ingenjörerna anses ha högre status inom organisationen och säljarna har börjat klaga på detta.

En apa som blir serverad en gurkbit blir glad tills den ser att grannapan blir serverad en vindruva. När den blir erbjuden en gurkbit igen kastar den argt bort den. Samma sak gäller för grupper. Det uppstår ilska vid ojämlikhet. Varför ska kvinnor ha sämre lön än män, varför ska invandrare kallas till färre jobbintervjuer och varför ska era säljare ha lägre status än era ingenjörer?

Vi jämför oss med andra för att förstå vad som är rimligt i termer av belöningar för våra ansträngningar. Oavsett om det rör pengar, rättvisa, status eller privilegier leder åsynen av missförhållanden lätt till ilska. Om fyra förhållanden förekommer kan så kallad relativ deprivation uppstå: Grupp A har inte X, grupp A vill ha X, grupp A tror att det är realistiskt att få X, grupp A vet att andra grupper har X. Om era säljare saknar status, vill ha den, tror att de kan få den samtidigt som de vet att ingenjörerna har status, då kan det bädda för konflikt.

I professor Frans de Waals experiment är aporna nöjda att ge stenar till en försöksledare upp till 25 gånger om båda får samma gurkbitar som belöning. Men så fort du ger den ena en vindruva slutar den andra utföra jobbet. Samma sak riskerar att hända om ni behandlar era grupper olika. De blir arga och kan göra ett sämre jobb.

Finns det något sätt ni kan se över hur alla grupper i er organisation kan få status? Exempelvis genom att bygga statusen mer kring stoltheten att arbeta på er arbetsplats och mot ert gemensamma mål istället för att bygga status runt olika yrkeskategorier.

Ge samma belöningar till apor som ger stenar, ge kvinnor samma lön för samma jobb, se till att invandrare kallas till lika många jobbintervjuer och undersök hur era säljare kan få samma status som era ingenjörer.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar till princip åtta i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.