Vi lottar ut sex ex av Liria O…

Vi lottar ut sex ex av Liria Ortiz nya bok om Motiverande samtal! http://bit.ly/2Dd7xa