Vägen till bra idéer verkar …

Vägen till bra idéer verkar gå via positiva emotioner. Gör något kul och du blir förhoppningsvis bättre på att… http://t.co/tK3VA9FK