Fem frågor för teamutveckling

Den psykologiska tränarens metod för att utveckla team 

Det finns många fallgropar när vi ska utveckla team. Att vi fokuserar på saker som kan ha motsatt effekt, att vi prioriterar fel utifrån våra behov, att vi gör mätningar av teamet men inte gör något av resultatet eller att insatsen blir ett kortvarigt tomtebloss. Det kokar ner till fem frågor:

  • Hur vet vi vad vi ska fokusera på? 
  • Hur går vi från inspiration till handling? 
  • Hur stöttar vi förändringen i vardagen?
  • Hur får vi samma språk?
  • Hur håller vi igång teamutvecklingen över tid?

En psykologisk tränare med certifiering i Habitud får utbildning i att skapa teamutveckling som svarar på dessa fem frågor. Oavsett om du är nyfiken på metoden eller om du är i ett team som ska påbörja en teamutvecklingsinsats med stöd av Habitud och en psykologisk tränare så är det intressant att få en överblick:

Hitta fokus och gör en behovsanalys med kartläggning av åtta principer för framgångsrika team 

Kartläggningen underlättar för att välja en princip att fokusera på. Utifrån vald princip går det att välja psykologiska träningstips från Habitud för att träna på det ni behöver. Övningar grundade i forskning som hjälper er att bli ett mer hållbart och framgångsrikt team. Ni får en översikt av de åtta principerna här

Workshops med övningar från Habitud för att gå från inspiration till handling 

Den psykologiska tränaren kan genomföra träningstips på möten. Om ni får in en regelbundenhet att göra ett träningstips varje veckomöte kan mycket hända. På Habitud finns träningstips sorterade under Lyckligare team för detta behov. Läs om hur gruppledaren och den psykologiska tränaren David gjort här

Stötta förändringen i vardagen med det digitala beteendeförändringsstödet Habitud.

Du behöver inte lägga allt ansvar på den psykologiska tränaren. På Habitud har du tillgång till mängder av övningar för att själv utvecklas och bidra till teamet, även när ni inte har möten i teamet. Dessa finns sorterade under Lyckligare på jobbet. Du kan skapa ett nytt konto här. Har ni haft en diskussion kring vilken av de åtta principerna för framgångsrika team som är mest relevant för er just nu? Då kan ni hitta bra träningstips för att komma igång med vardera princip här

Få samma språk med boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

Vill du läsa in dig på teorierna bakom de åtta principerna och få en bättre förståelse för ramverket? Då finns den prisbelönta boken Ensam eller stark. Om alla i teamet läser boken så blir det lättare att få samma språk, både kring det som funkar och som skaver. Med sina 101 psykologiska träningstips så är Ensam eller stark ett bra uppslagsverk och alternativ för dig som föredrar det analoga. 

Den psykologiska tränaren håller igång träningen över tid

Med en dedikerad person i teamet som håller ögonen på teamutvecklingen behöver era ansträngningar inte rinna ut i sanden. Tränaren är välkommen till ett nätverk med andra tränare. På så vis får den stöd att hålla igång träningen över tid. Inspireras av den psykologiska tränaren Linda här

Slipp fallgroparna och se till så att ert team blir hållbart och framgångsrikt. Med hjälp av psykologisk träning och habitud kan ert team veta att ni fokuserar på rätt saker, gå från inspiration till handling, stötta förändringsarbetet i vardagen, få ett gemensamt språk för teamets utmaningar och se till att förändringen håller över tid. Besvara de fem frågorna så kan mycket spännande hända.