Unga Reumatiker blev taggade på psykologins tandborstning

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för att unga med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och tro på att kunna uppfylla sina drömmar. Organisationen finns över hela landet och sammanfogas av en riksstyrelse och ett kansli – vilka under våren vände sig till Psykologifabriken för att finslipa sitt samarbete. Sagt och gjort, i mars tog teamutvecklingen fart.

Psykologisk träning var en nyhet för många i gänget. Kopplingen mellan psykologisk träning och tandvård blev en introduktion som gav igenkännande nickningar. Liknelsen är enkel. Om vi får hål i tänderna uppsöker vi tandläkare för att åtgärda problemet. Samtidigt borstar vi tänderna varje dag för att hålla dem friska, undvika hål och ge oss själva en fräsch andedräkt. Vi går inte passivt och väntar på att få ett hål för att sedan förlita oss enbart på hållagningen. Vi jobbar förebyggande och främjande. Precis samma förhållningssätt borde vi ha till psykologisk träning! Den psykologiska träningen blir den dagliga tandborstningen. Vi tränar psykologiskt för att underhålla och utveckla det friska hos oss.

Feedback kändes viktigt för många

När vi gemensamt valde fokusområde för teaminsatsen blev feedback en av pusselbitarna teamet ville utveckla. Vi började med att tillsammans titta på vad forskningen säger. Vad är egentligen feedback, vad bör den innehålla, när bör den ges och vilken effekt kan feedback ha på prestationen? Hana Suzuki Ernström, Unga Reumatikers organisationsutvecklare, blev glad och peppad av workshopen i feedback.
Vi är generellt redan bra på att ge feedback till varandra. Det är mycket “Bra jobbat!” och hejarop i organisationen. Men att få forskningsbaserade verktyg för att göra feedbacken konkret och mer kraftfull var väldigt givande! Det känns som att vi nu kan jobba mer utvecklande och stärkande istället för bara uppmuntrande med den positiva feedbacken, berättar hon.

Energigivande favoritövningar

Mellan våra workshops tränade teamet både enskilt och tillsammans med en träningskompis. Triggas av ett “Bra jobbat!” var ett träningstips som flera deltagare lyfte som ögonöppnande och samtidigt utmanande. De var också först ut med att testa det nya träningstipset Feedbackkedjan – en digital variant på populära Feedbackmyntet – med uppskattande utvärderingar. Men det träningstips som fastnade allra mest var utan tvekan Alla är månadens anställd. Teamet delades in två och två för att skriva listor med positiv feedback på beteenden som respektive person gjort i riktning med organisationens mål. När listorna sedan lästes upp avlöste leenden varandra och känslan i gruppen blev så varm att jag själv önskade att jag hade varit en del av Unga Reumatikers team. Workshopen avrundades och värmen stannade kvar. En deltagare avslutade videomötet med att säga “Jag var så trött och sliten inför kvällens workshop att jag funderade på att skippa den. Nu känns det som att jag skulle kunna springa milen.” Det var fint.

Startgrop snarare än målsnöre 

Efter vår sista workshop tillsammans verkar gänget peppade på fortsatt psykologisk träning. Vi avslutar med att genomföra en anonym omröstning där samtliga är överens om att detta är något de gärna vill fortsätta med. Hana Suzuki Ernström axlar rollen som psykologisk tränare och kommer leda arbetet med teamet som alla fått en årsprenumeration av Habitud Pro. Flera deltagare berättar att de tack vare teaminsatsen känner att de kommit varandra närmare i gruppen. Någon beskriver känslan av att befinna sig i en peppad startgrop och möts av ivrigt medhåll från de andra deltagarna. En deltagare knyter finurligt tillbaka till tandvårdsliknelsen vid teaminsatsens start – “Jag vill fortsätta borsta tänderna!”.