Tre snabba med Mai-Li Hammargren, skaparen av Mutewatch

Vi på Psykologifabriken tror att de flesta kan utvecklas betydligt mer än vad de gör idag. Utveckling enligt oss sker genom små konkreta beteenden man utför varje dag. Här på bloggen lyfter vi då och då upp personer vi inspireras av för att höra hur de arbetar med sin egna utveckling.

1. Ge oss ett exempel på något område där du känner att du verkligen utvecklats personligen – och beskriv hur du numera beter dig annorlunda än vad du gjorde tidigare!
Senaste året har jag jobbat med att skriva kortare och mer kärnfulla mail.

2. Vad tycker du att den här förändringen hos dig själv resulterat i?
Det är positivt eftersom det har lett till snabbare kommunikation.

3. Om någon av våra läsare skulle vilja utvecklas på samma sätt – vad skulle de kunna testa att göra annorlunda i sin vardag redan i morgon?
Försöka skriva alla budskap i en mening!

Mai-Li är skaparen av Mutewatch, ett tyst armbandsur med touch-skärm. Här kan du läsa om hur vi använt Mutewatch som ett verktyg för beteendeförändring.