Teaming och tre nya beteenden för bättre team

Jag är HR-ansvarig på ett teknikkonsultföretag där jag vill stödja teamutveckling. Fast teamen vi har är inte så långvariga. Jag får väldigt lite hjälp från teorierna om grupputveckling med en grupp som rör sig i prydliga faser. Finns det några alternativ?

Bilden av ett team är ofta det av samma grupp människor som växer och utvecklas i faser à la FIRO eller Susan Wheelan. Enligt den senare tar det ofta minst sex månader innan en grupp når den produktiva arbetsfasen. Hur ska vi se på alla projekt och grupper som möts flyktigt, inte är en enhet och inte arbetar tillsammans så länge?

Genom att överge substantivet team till förmån för verbet teaming. Detta föreslår ledarskapsprofessor Edmondson från Harvard Business School. Hon är intresserad av beteenden. Inte bara de beteenden vi vet är bra sedan tidigare, som att sätta upp ett gemensamt mål för teamet, se till att det är tydligt vem som ansvarar för en arbetsuppgift och be om stöd och feedback från personer utanför teamet. Edmonson menar att team med komplexa uppgifter som produktframställning, forskning och utveckling eller företagsledning måste organisera sig för kontinuerligt lärande.

När det inte finns ett tydligt rätt svar för vilken produkt som är rätt eller vilken riktning projektet ska ta ökar kravet på att ständigt samla kunskap och använda den. Edmondson föreslår därför följande “nya” beteenden:

1. Berätta om något du lärt dig/ berätta om information som övriga inte känner till
2. Berätta om ett misstag
3. Fråga när du inte förstår eller när du tycker något kan göras bättre

Ditt ledarskap som HR-ansvarig skulle kunna stödja dessa beteenden. Det kan handla om så enkla saker som att tacka när någon berättar om ett misstag de begått och förklara att detta avslöjande är viktigt för organisationens lärande.

Det sammansvetsade teamet och den effektiva konsultorganisationen byggs båda upp av tusentals små beteenden. Genom att hitta och uppmuntra de mest centrala blir det mindre viktigt med faser och statiska team. Lycka till med att gå från substantivet team till verbet teaming.

Läs mer om Edmondson på Harvard Business Review. Denna text kommer från en frågespalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa alla spalter här. Kanske vill du läsa om hur vi utvecklat en metod och ett verktyg för teaming?