Träna och bli glad – efteråt

”Det är inte kul att träna”, sa en vän till mig nyligen. ”Folk blandar ihop olika saker: Det är kul när man är klar, för att man känner sig duktig. Men det är inte kul att träna.”

Konstigt, blir man inte på bättre humör av att träna? Jo, det är ett konsekvent fynd i forskningen. Bland annat vet man att stämningsläget vid depression vanligen förbättras av fysisk träning. Och det är inte bara regelbunden, långvarig träning som gör oss bättre till mods; även enskilda aerobiska träningspass förbättrar humöret. Det här beror bland annat på att kroppens naturliga opiater, som endorfiner, utsöndras. Även signalsubstanser som adrenalin påverkar humöret positivt vid träning.

Länge var det här hela bilden, eftersom forskningen på området oftast gjordes på ett och samma sätt: Mäta humöret före träning, och sedan mäta det igen efter träning. Men under 2000-talet har fler forskare börjat undersöka humöret även under själva träningspasset, vilket förändrat synen på sambandet mellan träning och humör. Och det verkar som att min vän har en poäng här. Det visar sig nämligen att stämningsläget sjunker betydligt under själva träningspasset, när intensiteten ökar. Humöret steg till mer positiva nivåer först när träningen avslutades.

Det här är ett bra exempel på hur forskningsmetod påverkar vilket resultat man får. Naturligtvis betyder inte detta att alla har ett sänkt humör under själva träningspasset, men att många har det. Men misströsta ej: Den positiva effekten på humöret efter träningen är fortfarande ett robust forskningsfynd.

Läs mer: Hall, E. E., Ekkekakis, P., & Petruzzello, S. J. (2002). The affective beneficence of vigorous exercise revisited. British Journal of Health Psychology, 7, 47-66.

Foto: Ernst Moeksis, Flickr.com