Tioåring tar politisk ställning: Övertygelse och stolthet

2009: Will Phillips vägrar svära trohet till den amerikanska flaggan.

Den här amerikanska tioåringen orsakade en hel del rabalder när han vägrade stå upp i klassrummet och ta orden “frihet och rättvisa åt alla” i sin mun – eftersom han inte tycker att nationen lever upp till det ännu! Bland annat påpekar Will att homosexuella inte har samma rättigheter som heterosexuella. Jag fascineras av hans övertygelse som får honom att gå emot en hel massa sociala konventioner och socialt tryck – och stå upp för det han tror på.

Visst kan man väl också skymta en del stolthet hos pappan? 

annakaver

Psykologen Oskar Henrikson kommenterar klippet

Om det finns något som gör oss immuna mot omgivningens påtryckningar, så är det starka principer. Dessa fasta åsikter om vad som är rätt och fel kan hjälpa oss otroligt mycket. Så pass att man inom terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) noggrant undersöker och definierar vad som är viktigt i klientens liv. Där kallas det värderingar. Om du vet vad ditt liv ska handla om, vad du värderar, är det lättare att fatta beslut som du själv tycker är rätt. Även när omgivningen är besvärlig med dig. Då kan du promenera i regnet för att träffa en vän, bjuda ut någon samtidigt som du är nervös eller stå ut med att bli retad för att du suttit ner för homosexuellas rättigheter. 

Av: John Airaksinen