Tid eller pengar?!

I dokumentärfilmen Den Nya Tiden får vi möta flera olika personer som alla spenderar sin tid på olika vis. Vi kan bland annat se paret som bygger sitt eget hus ute i skogen, utan el eller rinnande vatten, för att ha mer tid till varandra. Vi ser även kvinnan som behöver arbeta större delen av dygnet för att ha råd att ta lån på sex miljoner kronor för att kunna ha en stor lägenhet och ett semesterhus – som hon sällan hinner vara i.

Den Nya Tiden kom ut 2010 och gav mig många frågor om hur jag vill spendera min tid för att kunna uppleva flourishing. Vill jag spendera den på det som är viktigt (mina intressen, vänner och min familj) eller det som är ”viktigt” (jobb och att vara duktig i andras ögon)?

Samma år kom en studie ut som undersökte just sambandet mellan hur man spenderar sin tid och upplevelsen av lycka. Cassie Moligner undrade hur det kom sig att människor i USA rapporterade lägre lycka än människor i Europa trots att de tjänade lika mycket pengar. Amerikaner arbetar generellt mer och spenderar mer tid på pendling och transport än européer.  Moligner var nyfiken på att undersöka vilken betydelse tiden har i sammanhanget.

I ett av experimenten fick besökare på ett café utföra en ordlek utan att ha en aning om lekens verkliga syfte. Vissa av deltagarna fick leka med ord som var förknippade med tid. Andra fick leka med ord som var förknippade med pengar. Deltagarna primades alltså till att fokusera på antingen tid eller pengar. När deltagarna sedan gick in på caféet trodde de att experimentet var över. Vad de inte visste var att flera observatörer fanns på plats för att studera hur de spenderade tiden på caféet. När experimentet sammanfattades blev resultatet tydligt: de som primats med tid spenderade mest tid på att tala med andra och socialisera, medan de som primats med pengar jobbade eller gjorde skolarbete.

Men det var inte allt. De personer som spenderat mer tid med att socialisera skattade även sig själva som lyckligare jämfört med de som jobbat eller gjort skolarbete.

Jag relaterar självklart studien till de tankar jag fick då jag såg Den Nya Tiden. Hur spenderar vi egentligen den tid vi har och hur påverkar det oss? Jag tror att jag upplever större flourishing, både på kort och lång sikt, genom att spendera tiden med andra människor som jag tycker om att umgås med, både på jobbet och på fritiden.

Studien av Moligner visar att man faktiskt kan ta till ganska enkla och konkreta metoder för att påminna sin om tiden. Deltagarna primades att tänka på antingen tid eller pengar. Kanske du kan prima dig själv eller andra på samma sätt?

Sammanfattning:

  • Människor upplever generellt större lycka då de spenderar tid med andra, nära och kära, i stället för att arbeta.

  • Människor som är fokuserade på pengar, glömmer lätt bort detta och väljer att arbeta i stället för att umgås med andra.

  • Människor kan primas till att fokusera på tid i stället för pengar och på så sätt bete sig på ett sätt som leder till större flourishing.

Referens: Mogilner, C. (2010). The Pursuit of Happiness Time, Money, and Social Connection. Psychological Science, 21(9), 1348-1354.

Du kan göra vardagen enklare, effektivare och bättre för människor. Vill du veta hur? Kontakta Beslutsbyrån.