Du har hittat instruktionerna till teamkortleken till Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Denna kortlek innehåller kort med utmaningar som ni kan göra tillsammans på teamträffar. Allt för att ni ska bli lyckligare och mer framgångsrika. Ett enkelt sätt att komma igång är att den som leder teamet väljer en princip och väljer lite träningstips att göra på teamträffar. Vill ni sedan öka svårighetsgraden och graden av inkludering kan ni exempelvis testa något av följande: 

Välj princip

 • Ni kan välja princip på flera olika sätt, exempelvis: 
 • Diskutera er igenom vilken princip som känns mest relevant.
 • Gör kartläggningen i Habitud Pro som tar ca 15 minuter. 
 • Ni kan även låta en chef eller teamtränare välja princip på förhand om det finns ont om tid. 
 • Om ni fått en översikt av principerna via en föreläsning eller boken Ensam eller stark så kan ni rösta på önskad princip.
 • Starta med princip ett och se om ni lyckas arbeta er igenom alla 

Skapa teamets träningsplan och kom igång

 • Samla teamet för ca en timmes arbete. 
 • Utse en teamtränare som leder arbetet. 
 • Sortera ut de utmaningar för team som hör till den eller de principer ni valt. 
 • Dela korten med utmaningar från vald princip till vardera teammedlem, som om ni spelade kort, så att alla har lika många. 
 • Var och en tittar på sina kort och läser de olika utmaningarna. Om man vill göra en övning med teamet lägger man kortet med övningen mitt på bordet med ryggen uppåt, denna hög kallar vi teamet träningsplan. Vill man inte göra övningen skickar man kortet till personen till höger, som då får läsa och göra sitt val, skicka vidare eller lägga till teamets träningsplan. Får du tillbaka ett kort som gått ett helt varv kan du kassera det i en slänghög på sidan av bordet med ryggen ner. 
 • Tränaren drar ett kort från teamets utvecklingsplan och läser instruktionerna som ni sedan följer.  
 • Bestäm när, hur ofta och hur länge ni ska dra övriga kort från teamets utvecklingsplan. Exempelvis ”Vi drar ett kort i starten av varje veckomöte under tre veckor. Sedan utvärderar vi och bestämmer om vi ska fortsätta.” 
 • Teamtränaren får gärna skanna qr-koden på korten för att spara utmaningarna digitalt  på habitud.se och få mer information om varför det är bra att göra utmaningarna. Det kan också vara bra att fotografera korten så ni minns dem. 
 • Spar korten på en praktisk plats, som exempelvis i en burk på teamtränarens skrivbord.