Psykologifabrikens blogg

Poster taggade struktur

Dedicerade arbetsplatser

Det finns få saker som är så effektiva i att tämja prokrastinering som förutsägbarhet. Genom att skapa hållbara rutiner i vår vardag minskar vi utrymmet för ursäkter och undanflykter, något som minskar risken för uppskjutande. För att åstadkomma detta gäller det dock att lära sig göra samma sak vid samma tidpunkt så att vi agerar […]

Läs mer →

Produktiv prokrastinering

I de flesta fall brukar prokrastinering betraktas som något negativt, inte minst i de fall då det går ut över våra förutsättningar att fullfölja mål och ambitioner. I den uppmärksammade boken The Art of Procrastination av John Perry, professor emeritus i filosofi vid Stanford University i USA, presenteras dock ett alternativt förhållningssätt till prokrastinering som visar […]

Läs mer →

Mindre uppskjutande med ett städat skrivbord

En av Psykologifabrikens favoriter när det kommer till att få oss att bli mer effektiva på jobbet heter David Stiernholm. Med målet att hjälpa människor frigöra mer tid utbildar han grupper och medarbetare i hur de ska åstadkomma ordning och struktur i sitt arbete. Det kan exempelvis handla om hur du skapar en bättre tidsplanering, eller hur […]

Läs mer →

Det moderna arbetet

Tidningen Time slog nyligen fast att 9-till-5-jobbet håller på att dra sin sista suck. En undersökning gjord av kommunikationsbyrån Euro RSCG Worldwide visar nämligen att en ny generation arbetstagare, personer födda mellan 1982 och 1993, är måttligt intresserade av ett hederligt gammalt kontorsjobb. Dessa individer värdesätter flexibilitet istället för höga löner, att ha fri tillgång […]

Läs mer →