Psykologifabrikens blogg

Poster taggade distraktioner

Lättdistraherad

Lättdistraherad

På den populära sajten Kit.se blev jag nyligen intervjuad kring varför vi så lätt faller till föga när vi egentligen borde arbeta med något viktigt. Prokrastinering, eller uppskjutandebeteende, kännetecknas ofta av att vi medvetet väljer bort det som ligger i vårt intresse att slutföra till förmån för något som upplevs mer tillfredsställande i stunden. Det innebär att i konkurrensen mellan sådant […]

Läs mer →

Kontor, prestation och välmående

Arbetslivet står under konstant förändring, och på senare tid har nya former att organisera sitt arbete dykt upp. Det handlar om alltifrån flexibla moduler där de anställda saknar fasta arbetsplatser till olika typer av öppna kontorslandskap. Att disponera arbetsytor på andra sätt än att erbjuda egna rum är dock ingenting nytt, och handlade från början om att öka kommunikationen mellan medarbetare […]

Läs mer →

Vikten av självreglering

Ett område inom psykologi som har fått allt större uppmärksamhet på sistone handlar om begreppet självreglering – vår förmåga att ta kontroll över och påverka våra tankar, känslor och handlingar. Till vardags talar vi ofta om viljestyrka, självdisciplin eller självkontroll, vilka alla återspeglar vårt sätt att styra oss bort från sådant som är oöverlagt, till förmån för […]

Läs mer →

Uppskjutande bland studenter

Eskilstuna Kuriren intervjuade nyligen mig och Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, med anledning av den forskning som bedrivs kring behandling av prokrastinering. I en av artiklarna belystes även studenternas speciella situation när det gäller problematiskt uppskjutande, det vill säga när svårigheterna blir så stora att det går ut över både sina […]

Läs mer →

Kontorslandskapets negativa sidor

Öppna kontorslandskap är ett sätt att strukturera arbetsplatser som har starka kopplingar till såväl missnöje som svårigheter att koncentrera sig i arbetet. I ett antal experiment har det bland annat visat sig att öppna kontorsytor är förknippade med fler distraktionsmoment än ett vanligt kontorsutrymme, något som inverkar på  förmågan att bibehålla fokus och försvårar skapandet […]

Läs mer →

Att arbeta på låtsas

“Jag ska bara…” utgör ett bevingat citat från Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg och har nästan blivit blivit synonymt med att ägna sig åt något annat än det man borde. På sätt och vis fångar det även själva kärnan i prokrastinering, det vill säga vår benägenhet att sysselsätta oss med en aktivitet som egentligen inte […]

Läs mer →

Samhällsutvecklingens baksida

Inom psykologisk forskning kring prokrastinering har det länge varit av intresse att ta reda på hur många människor som har svårt att komma till skott med saker och ting i sin vardag. En anledning till detta beror på antagandet att andelen personer som drabbas av dessa problem ständigt ökar, något som framförallt har observerats av […]

Läs mer →

Teknologins baksida

De senaste decenniernas teknologiska utveckling har inneburit stora förändringar i hur vi lever våra liv. Tillgången till moderna kommunikationsmedel har bland annat bidragit till nya sätt att genomföra uppgifter och bibehålla kontakten med vår omgivning. Genom sådana uppfinningar som dator, internet och smarta telefoner är det numera möjligt att sköta en allt större del av […]

Läs mer →

Vikten av en lunchpaus

Tidningen Metro intervjuade nyligen mig med anledning av en artikel som beskriver fördelarna med att äta lunch framför datorn. En studie som har genomförts vid Humboldt-Universität i Berlin visar nämligen att vår koncentrationsförmåga kan dra nytta av att vi intar vår måltid vid skrivbordet istället för en längre och sammanhängande lunchpaus ute på krogen. Bland annat skriver forskarna att […]

Läs mer →

Kontorslandskapets förbannelse

Få saker inom arbetslivet har fått en sådan spridning som det öppna kontorslandskapet. Ända sedan introduktionen på 1950-talet har detta sätt att arrangera en arbetsplats varit omåttligt populärt, inte minst bland arbetsgivare som hoppas att det ska leda till såväl förbättrad kommunikation som ökad produktivitet bland sina anställda. Alltmer forskning inom psykologins område börjar dock […]

Läs mer →

Produktivitet i arbetet

Har du någon gång funderat över hur du egentligen tillbringar din tid på jobbet? Har tanken slagit dig att du kanske inte tar vara på dina timmar på bästa möjliga sätt? Om du är som de allra flesta människor har du antagligen inte reflekterat så mycket över ditt sätt att arbeta. Förmodligen jobbar du på […]

Läs mer →