Studie från Harvard: Både go…

Studie från Harvard: Både goda & onda handlingar gör oss fysiskt starkare! http://bit.ly/aAIvL4