Steve Jobs, dålig chef eller dåliga beteenden?

Var Applegrundaren Steve Jobs en bra chef? En bra teamspelare? Kanske går det inte riktigt går att svara på. Det finns argument för och emot att han skulle vara en bra chef. Steve Jobs gjorde mycket bra, till exempel höll han presentationer som han övat in i minsta detalj. Han besökte Xerox som låg långt framme i skapandet av grafiska gränssnitt för datorer och tog hem kunskapen till Apple. Han skapade ett tydligt fokus för företaget genom att skära ner produktlinjen till bara fyra datorer.

Han gjorde också mycket som går in under kategorin dålig chef och riktigt dålig teamspelare. Han parkerade på handikapplatsen, han skällde ut teamet bakom LISA, en av Apples första datorer, med orden ”Vi har för många B och C spelare här”. Teamet bakom en webbtjänst kallad MobileMe fick en liknande släng av sleven när Jobs sa: ”Ni borde hata varandra”.

Det kanske händer att du uttrycker dig i svepande termer om dig själv eller andra: ”Han är en bra chef”, ”Hon är så smart” eller ”jag lyssnar aktivt”. Men vad betyder det där egentligen? Om du bryter ner det vaga till beteendenivå, till något observerbart. Då blir det en konkret grund för beteendeförändring.

Ta lyssna som exempel. Hur ser vi egentligen skillnad på någon som lyssnar och någon som tänker på annat? Om vi ska definiera lyssnande mer specifikt kan vi bryta ner det till något observerbart. Sammanfattar samtalet, ställer en följdfråga, gör en referens till något du pratat om vid ett tidigare tillfälle är tre exempel på beteenden vi kan se. Var inkännande, visa empati och försöker förstå är tre exempel på beteenden som är öppna för tolkning.

Du behöver inte kritisera eller hylla en persons hela personlighet när du uttrycker dig i beteendetermer. Du behöver inte kritisera eller hylla allt Steve Jobs gjort om du är specifik.