sociala medier gör det lätt …

sociala medier gör det lätt att forma grupper och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål (i detta fall sms-donationer) http://bit.ly/7IKkb5