Sluta vara så svårfångad!

Jag sitter och arbetar med en liten specialgrej som vi kommer att presentera på Psykologstudent 09 i Uppsala 14 februari. Här är ett litet smakprov på vad jag har hittat!

Att öppna sig för andra är positivt korrelerat med gillande. Forskare har också visat att ju mer information en individ delar med en annan, desto mer information kommer den mottagande individen att återgälda. Eftersom denna öppenhet predicerar gillande, kommer individerna troligen börja tycka mer om varandra!

(Worthy, M., Gary, A.L., & Kahn, G.M. (1969). Self-disclosure and exchange process. Journal of Personality and Social Psychology. 13, 59-63.)

Ställer mig dock frågande till om detta går att generalisera till Stockholms population.