Skolgårdsterror i Ebba & Didrik: Aggressivitet

1993: Ebba blir hånad när hon vägrar inordna sig i hierarkin. 

Vi människor styrs av våra känslor från födseln. Allt efter hjärnan växer av erfarenheter kan känslorna till viss del balanseras av vår förmåga att resonera och tänka. Det sociala finliret styrs till stor del av aktivitet i frontalloberna, hjärnans främre del. Frontalloberna försöker samordna och anpassa ditt beteende så att det ska fungera med omgivningens krav. Den bristande erfarenheten och den outvecklade hjärnan borde rimligtvis bidra till de hänsynslösa beteende som man ibland kan se bland barn i grupp. 

Slutet på det här klippet från barnprogrammet Ebba & Didrik påminner mig om hur de sociala konventionerna på skolgården ibland inte är mer sofistikerade än djungelns lag. Den amerikanska barnpsykologen Ross Greene är chef för en avdelning vid Massachusetts General Hospital i Boston, USA, och biträdande psykologiprofessor vid Harvard Medical School. Han menar att vuxna kan hjälpa sina barn genom att agera som surrogat-frontallober.

Det är ju givetvis inte bara barn som har svårt att hantera komplexa och känslofyllda situationer. Jag har själv tagit till mig Anna Kåvers råd att ge mina frontallober tid. Om jag väntar ett slag med att reagera på en känsla, till exempel irritation, får mina frontallober en chans att koka ihop en mer flexibel reaktion än att fräsa fram något spydigt. 
 
Av: Linda Backman