Psykologens jakt på ett mått på nationers välmående — bortom BNP

Martin Seligman är psykologen som 1998 kom med en radikal tanke: vad sägs om att vi psykologer fokuserar på vad som får människor att fungera optimalt istället för att bara reducera symptom? Tanken blev startskottet för fältet positiv psykologi, ett fält som ibland misstas för att endast handla om lycka. Seligman har större ambitioner än att undersöka varför vissa är mer lyckliga än andra. Han vill införa ett helt nytt sätt att mäta välmående och skapa ett komplement till det kändaste måtten av dem alla: BNP.

I artikeln Beyond money: Toward an Economy of Well-Being ställer Seligman och psykologen Edward Diener upp flera argument till varför nationer bör komplettera måttet BNP med ett mått som säger mer om hur medborgarna mår. Kom ihåg att när Seligman och Diener pratar om mående så talar det inte om huruvida invånarna är sjukdomsfria. De talar om ett mått som säger något om huruvida invånarna fungerar optimalt, upplever engagemang och känner att deras liv är meningsfullt.

I sin bok Flourish menar Seligman att eftersom BNP bara mäter värdet av varor och tjänster som produceras och konsumeras i ett land spelar det ingen roll om dessa ökar medborgarnas livskvalité. Koliderar två bilar går BNP upp, börjar en person ta antidepresiva läkemedel går BNP upp och börjar en person pendla till jobbet går BNP upp. Samtliga aktiviteter påverkar troligtvis den drabbades livskvalité negativt. I den ovannämnda artikeln visar Diener och Seligman att amerikaners livsnöjdhet förblivit oförändrat under de senaste 50 åren, BNP har dock femdubblats under samma period.

Seligmans främsta argument till varför BNP bör kompleteras är att det är först då som förändringar på politisk nivå kan ske. Politik påverkas av vad som mäts. Om det enda måttet som finns är ekonomi så kommer politiskabeslut alltid att handla om att öka ekonomin. Att mäta välmående och hälsa är alltså enligt Seligman den enda vägen för att få till förändringar på politisknivå.

I senare inlägg tänkte jag beskriva Seligmans mått utförligare samt lyfta fram andra försök till att komplettera just BNP. Precis som måttet BNP så finns det många invändningar kring den typen av mått som Seligman föreslår. Jag kommer att ta upp några av dem senare. Just nu vill jag bara hylla psykologens ambition.

Referens:
Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money:Toward an Economy of Well-Being.
Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being av Martin E. P. Seligman

Bild: Flickr.com/aussiegirl