Positiv feedback blev till vana för Jämtkrafts chefer

Energibranschen står inför spännande och stora utmaningar med digitalisering och klimathot. Energibolaget Jämtkraft är med och driver energisomställningen och utvecklar framtidens tjänster för bland annat elproduktion och elhandel. Utmaningarna kräver en väl fungerande organisation, där det snabbt går att lära sig av feedback. Jämtkraft har förstått vikten av att vara en hållbar, stark och kanske till och med lycklig organisation. När Energiföretagen Sverige hade sin branschträff den 8 maj 2019 vann Jämtkraft priset som “Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare 2019” bland drygt 30 bolag i el- och energibranschen. 

Så kanske var det inte så konstigt att de ville jobba med oss. Jämtkraft förstår att komplexa arbetsuppgifter som att ta fram framtida eltjänster och lansera ny teknik kräver samarbete. Alla medarbetare behöver må bra och prestera på topp för att allt ska fungera. De som ska leda detta samarbete är Jämtkrafts cirka 30 chefer och det var detta team som vi fick nöjet att arbeta med. Vi följde våra fem steg för i vår teaminsats för ett mer hållbart, framgångsrikt och kanske till och med lite lyckligare team.

Hur visste Jämtkraft att de skulle fokusera på positiv feedback för att lättare nå sina mål? 

För att veta hur samarbetet bäst kunde stärkas i chefsgruppen fick de fylla i vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Det är en digital enkät som skickades till chefernas mejl. Resultatet tolkade jag och en utsedd intern ambassadör, Mathias Henricsson från HR, som blev utsedd psykologisk tränare. Efter diskussioner med Mathias och övriga på HR valde vi ett huvudfokus på positiv feedback för denna insats för ett lyckligare team.

Hur gick Jämtkraft från inspiration till handling?

Jämtkrafts chefer träffades i tre workshops om tre timmar vardera. I dessa träffar varvades teori med övning kring att ge positiv feedback. Övningarna utgick från våra psykologiska träningstips på Habitud och cheferna fick då pröva och känna efter vilka träningstips som passade just dem. Någon kanske gillade det psykologiska träningstipset Fick hela teamet beröm under veckan  medan någon annan föredrog Feedback i rättan tid

Hur stöttades positiv feedback i Jämtkrafts vardag?

Jämtkrafts chefer fick gå ihop två och två med en träningskompis, en person som stöttar och coachar den personliga beteendeförändringen. Under workshops fick de tid att välja de psykologiska träningstips som de själva ville göra till nästa tillfälle. Exempelvis att lägga märke till Fem saker som får dig att ticka. Mellan våra workshops träffades cheferna med sin träningskompis. Då kunde de diskutera hur det gått med den psykologiska träningen och peppa varandra att våga testa även när det känns konstlat. Var det något träningstips som kändes för svårt just nu? Råkade jag välja för många? Hur kan jag vika tid för den psykologiska träningen? I den löpande utvärderingen kunde vi märka att detta var uppskattat med kommentarer som ”Träningskompisen är jätteviktig för mig” och ”Viktigt att boka in tid med träningskompisen”

Hur fick Jämtkrafts chefer samma språk kring positiv feedback? 

Hela chefsgänget fick även läsa boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team, som vunnit utmärkelsen Årets projektledarbok. Flera personer valde sina träningstips just från boken som fungerade som ett analogt komplement till Habitud. Dessutom gav det lite mer förståelse kring varför de olika träningstipsen är bra vilket gav upphov till att vissa började experimentera med att skapa egna tips! 

Hur ska Jämtkraft hålla igång träningen av positiv feedback över tid? 

Mathias Henricsson på HR blev Jämtkrafts psykologiska tränare och fick verktygen för att hålla förändringsarbetet igång efter att workshopserien med oss var över. Mathias påbörjade sin certifiering i Habitud Pro och kan nu göra kartläggningar av de åtta principerna och följa upp allt det arbete han, Lillemor och Marlene på HR startade under insatsen. De testade träningstips själva, mejlade ut vilka de gjort och hur de upplevde dessa, satte ihop en egen kurs av deras favorittips och följde upp den psykologiska träningen på arbetsplatsträffar. En av favoriterna var det psykologiska träningstipset Positivt baktal. För att arbetet inte ska stanna av har Mathias börjat komma på våra nätverksträffar för psykologiska tränare. Där kunde vi följa upp arbetet och ge fortsatt stöttning.  Samt lära av Mathias fina arbete. 

Mätbart förbättrad positiv feedback

Förutom att cheferna var nöjda med kommentarer som ”Att ge positiv feedback är kul!” och uppskattade att de nu gav mer positiv feedback, så syntes det i vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Den positiva feedbacken hade förbättrats från 45/100 till 54/100. Vilket landade dem fyra poäng över den genomsnittliga nivån. Den positiva feedbacken var inte bara något som skedde på en inspirationsföreläsning, det hade blivit en vana. 

Så här säger Mathias om arbetet ”Konceptet med halvdagsseminarier där teori blandas med tillämpning/dialog har passat oss bra. Dessutom har det psykologiska gymmet och upplägget med träningskompis varit en framgångsfaktor, det har gjort att vi tränar och utvecklas i vår verkliga och dagliga kontext.”

Tack för att vi fick jobba med er och lycka till med fortsatt träning! Nu står ni bättre rustade att hantera digitaliseringen och göra er del i att möta klimathotet! 

Vill du ses och höra hur en teaminsats skulle kunna se ut hos er? Mejla oss på team@psykologifabriken.se! Vill du lära dig hur du själv utvecklar ett team på samma sätt? Spana in vår öppna teamutvecklarutbildning Psykologisk tränare med certifiering i Habitud. Du kan även testa alla favoritövningar från Jämtkrafts chefer i denna kurs. Läs fler av våra kundcase här.