@popjuristen tack för att du …

@popjuristen tack för att du kom, hoppas det var lärorikt! #idefabriken