PAX i skolan – ett exempel på positiv arbetsmiljö

PAX i skolan är en arbetsmodell för att öka trygghet och studiero i klassrummet. Enligt flera studier bidrar PAX till att förbättra elevernas studiero, samtidigt som det ger lärarna en mer harmonisk arbetsmiljö. Nyckeln ligger i att fokusera på positiva interaktioner. 

PAX i skolan övar positiva interaktioner

Att få till ett tryggt samspel med sina kollegor är viktigt för att vi ska må bra och kunna fokusera på arbetet. På samma sätt är det för lärare och elever. En bristande studiero är ett hinder för elevernas inlärning, och är en arbetsmiljöbrist för lärare som bör tas på allvar. Men hur gör man för att öka studieron? Här kan vi titta på arbetsmodellen PAX i skolan. Den bygger på samma upplägg som vårt arbete med teamutveckling här på Psykologifabriken – nämligen att tillsammans definiera hur man vill utvecklas som grupp, och sedan träna på små färdigheter som tillsammans bildar mer positiva interaktioner.

Öva på studiero i vardagen

Så hur kan vi öva på dessa positiva interaktioner? Nyckeln ligger i att ta vara på alla de vardagliga aktiviteter som är intressanta att utveckla och göra dem till träningstillfällen. Ett vanligt exempel på ett ofta stökigt moment i klassrummet är att förflytta sig. Det är tråkigt, ofta ostrukturerat och är det tillfälle som ger upphov till mest konflikter mellan elever i klassrummet. Så varför inte se till att öva på förflyttningar varje gång man ska hämta eller lämna tillbaka skolmaterial? I PAX gör man det genom att klassen på förhand pratar igenom hur man vill att förflyttningen ska gå till och vilka konfliktskapande interaktioner man vill undvika, sedan hejar man som lärare på klassen under förflyttningens gång, och sedan tillsammans med klassen utvärdera hur det har gått. Och såklart fira tillsammans när klassen har gjort framsteg! Det kan låta litet och fjuttigt att fokusera på små vardagliga saker men med många bäckar små så uppnår eleverna både trygghet och studiero.

Forskningsresultat och positiva erfarenheter

PAX i skolan används i flera olika länder, och det finns välgjorda studier från flera av dem. I Sverige gjordes det en mindre pilotstudie 2017, där man såg att den här typen av arbetssätt förbättrade studieron väsentligt, och eleverna blev både lugnare och mer vänliga mot varandra. Dessutom sänktes lärarnas stressnivå till en tredjedel jämfört med vad den låg på innan arbetet med PAX. Vill du läsa mer om vad som hände i de klassrum som deltog i studien kan du följa läraren Maria Lychnell i en fin artikel från tidningen Skolvärlden.

Samma upplägg i skolan som i team

Blir du inspirerad av hur lärare utvecklar positiva interaktioner tillsammans med sina elever? Samma upplägg ligger till grund för Psykologifabrikens insatser för teamutveckling. Det är inte förvånande, med tanke på att vår tidigare metodansvarige, Gustav Nilsson, nu doktorerar på effekten av PAX i Skolan. De team som kontinuerligt tränar på positiva interaktioner med verktyget Habitud trivs bättre tillsammans och får mer gjort, precis som eleverna i Marias klassrum. Läs mer här för att få veta hur.