@patrikaxelsson tack Patrik! V…

@patrikaxelsson tack Patrik! Väldigt märkligt, vi ligger absolut inte bakom ett ryggskydd även om det är en bra produkt :)