Once you pop, you can stop!

Ibland kan små förändringar göra stor skillnad. Ett av de mer originella experiment som har genomförts på senare tid inom området hälsopsykologi är förmodligen en studie på röda potatischips. Brian Wansink är ekonom och forskare kring människors matvanor vid Cornell University Food and Brand Lab, beläget i delstaten New York i USA. Han ville undersöka ifall det gick att påverka vår benägenhet att kasta i oss skräpmat genom att införa någon form av signal som tillkännager när vårt ätande håller på att gå överstyr. Studien bygger på iakttagelsen att en stor del av våra matvanor lätt blir automatiserade, i synnerhet när det handlar om skräpmat som chips och godis. En varningssignal som säger åt oss att sluta äta borde därför kunna minska vår konsumtion av onyttigheter, tänkte Brian Wansink, och tog hjälp av ett par röda potatischips.

Experimentet gick ut på att 98 deltagare fick Pringles-liknande chips tilldelade sig att äta medan de tittade på film. Halva gruppen fick inga röda varningschips alls, medan den resterande hälften hade röda varningschips insorterade i var sjunde eller fjortonde lager, vilket enligt amerikansk standard motsvarar en respektive två portioner. Inga deltagare fick information om vad de röda varningschipsen fyllde för funktion, utan fick fritt snacka loss medan de tittade på olika videoklipp.

Resultatet från studien visade att de personer som fick röda varningschips insorterade i sina chipsburkar åt i genomsnitt hälften så många chips jämfört med den grupp som inte fick några röda varningschips alls. Detta motsvarade cirka 20-24 chips, beroende på vilket lager varningen återfanns, till skillnad från 45 chips i den grupp som bara hade vanliga chips att äta. Brian Wansink upprepade därefter experimentet genom att ändra på intervallen när de röda varningschipsen dök upp i chipsburken till var femte respektive tionde lager. Även denna gång fann han att konsumtionen av chips reducerades med hälften.

Brian Wansink menar att vi människor har lätt att glömma bort vad och hur mycket vi faktiskt äter, framför allt när vi sysselsätter oss med annat under tiden vi stoppar saker i munnen. Därigenom händer det att vi ofta underskattar mängden vi redan har konsumerat, vilket lätt leder till att vi exempelvis tar fler chips än vi hade tänkt från början. Faktum är att studien fann att de deltagare som fick röda varningschips hade mycket bättre koll på exakt hur många chips de hade ätit, ofta med enbart ett chips felmarginal. Därmed blir signaler av denna typ en enkel metod att tillämpa för att sätta stopp för ett överdrivet ätande, något som inte behöver kosta mer eller påverka själva upplevelsen av att ta sig ett snack ibland. Brian Wansink uppskattar dessutom att röda varningschips skulle kunna minska kaloriintaget hos människor med i genomsnitt 250 kcal, vilket potentiellt sett kan ge stora fördelar på samhällsnivå.

Brian Wansink har forskat länge på människors matvanor, och står för ett synsätt på ätande som kännetecknas av mindful eating, att äta fokuserat och med en hög grad av närvaro i stunden. Alltfler studier pekar på att denna inställning till mat har många fördelar såväl fysiskt som psykiskt, i synnerhet i ett samhälle som karakteriseras av alltmer stress och jäkt. Forskning har bland annat funnit att familjer som tar sig tid att sitta och äta måltider tillsammans lever mer hälsosamt, liksom att matintag som sker samtidigt med en annan aktivitet leder till att vi äter mer. Att konsumera mat med en större medvetenhet tycks med andra ord vara förknippat med många hälsovinster. Brian Wansinks forskning visar dessutom att åtgärderna för att åstadkomma detta varken behöver vara särskilt dyra eller svåra att införa. Det gäller bara att vara lite kreativ i hur man kan underlätta för oss människor att bli mer fokuserade på vad vi stoppar i oss.

Akademisk referens:

Geier, A., Wansink, B., & Rozin, P. (2012). Red potato chips: segmentation cues can substantially decrease food intake. Health Psychology, 31(3), 398-401.

Foto: http://www.flickr.com/siomuzzz