Allt vi lärt oss sedan starten 2008

Psykologifabriken startades 2008 med drömmen om att sprida psykologi och göra den lätt att använda. Varför vänta tills du har problem med att lära dig om hur beteenden, tankar och känslor fungerar? Som psykologer med intressen i journalistik, teknik, utbildning och psykologisk forskning testade vi massor. Vad händer om vi kan inspireras av de stora genombrotten kring internetlevererad psykologisk behandling, men ge det till människor i förebyggande och främjande syfte? Vad är psykologins tandborste eller armhävning? Varför inte nyttja en daglig dos psykologi? Vi förtydligade att vår vision inte bara handlar om att sprida psykologisk kunskap och göra den lätt att använda, det ska leda till att vårt välbefinnande ökar. Vi ville göra människor lyckligare. 

Ju mer vi tittade på välbefinnande desto mer såg vi att det framförallt är våra närmaste sammanhang som gör oss lyckligare. Våra vänner, familjen, skolan och arbetet. Av dessa valde vi arbetet. Det som är närmast oss på arbetet är vårt team. Teamet är dessutom en väldigt bra plats för att genomföra förändring i en organisation. Det är lättare att rulla ut nya metoder i valfritt antal team och låta förändringen organiskt växa till sig än att tro att en ny organisationsstruktur ska följas från dag ett. 

När vi fördjupade oss kring team hittade vi nationalekonomen Elinor Ostroms åtta principer för hållbart samarbete. De passade in med det vi upptäckt om samarbete i organisationer och team. Tänk om samma principer för samarbete gäller både för stora samhällen, organisationer och små team? Då skulle vi ha en modell för samarbete som kan skalas upp från det lilla till det stora. Det skulle gå att starta ett förändringsprojekt i ett team och enkelt sprida det organiskt till flera team och sedan till hela organisationen. Genom att jämföra Ostroms principer med hundratals vetenskapliga studier såg vi att allt detta är möjligt. Vi sammanfattade vårt arbete i den prisbelönta boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team

Tyvärr betraktas teamutveckling av många som något som sker på en kick off, på en utbildning eller med en konsult. Som något vi blir klara med. Tänk om vi skulle säga att ”nej, jag behöver inte träna, jag var på ett träningsläger för några somrar sedan – så jag är färdigtränad”. Precis som med fysisk träning, tror vi att teamutveckling måste bli till en vana. Genom att bryta ner all forskning vi kommit över i små enkla övningar, Habitudövningar, kunde vi få ett format som gick att få in på veckobasis. Genom att utbilda teamledaren att instruera dessa tips, i en roll som vi kallar för Habitudtränare, kunde vi få en struktur som håller över tid. Genom att samla hundratals av dessa träningstips på Habitud.se kunde vi få ett stöd som finns tillgängligt när det behövs.  

Nu kan vi hjälpa team till att bli hållbara och framgångsrika genom att göra teamutveckling till en vana. När fler och fler team ser effekterna och hakar på så växer metoden i organisationen. Med hjälp av en Habitudtränartränare kan metoden skalas upp i organisationen. Helt plötsligt så får vi en lite lyckligare organisation där fler trivs bra och får nöjet att prestera bra.