Är du redo att lämna tryggheten och starta förändringsresan?Är du redo att lämna tryggheten och starta förändringsresan?

OBM i fyra steg 

Organizational behavior management, OBM, är vetskapen om hur beteenden och vanor uppstår i organisationer. Jag har tidigare beskrivit vad det är och vart det skulle kunna ta vägen. I denna bloggpost vill jag ge en översikt till de fyra steg som brukar ingå i en vanlig insats med OBM. Nämligen att välja mål, hitta viktiga beteenden som leder till målet, analysera dessa beteenden och uppmuntra dem. 

1. Välj mål

Vad behöver ni och vart ska ni? Eller om vi ska använda en metafor från den klassiska bokserien Sagan om ringen: Vilket är ert Domedagsberg? Behöver arbetsmiljön bli bättre eller behöver ni sälja mer för att överleva? Ett tydligt mål skapar riktning och samordning mellan alla som ska jobba för att nå målet. När jag jobbade med Pulsen IT fokuserade vi på beläggningsgrad. I våra teaminsatser brukar vi fokusera på att förbättra resultatet på vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Som exempelvis för Åhlèns. Rätt använt så ger ett tydligt mål information om vilka beteenden vi behöver göra. 

2. Hitta viktiga beteenden som leder till målet 

En av de viktigaste poängerna med mål är att det berättar vilka beteenden som är vettiga för oss att göra. Låt säga att du är en hob vid namn Frodo och ditt mål är att förstöra en magisk ring i ett berg som heter Domedagsberget. Då kommer alla beteenden som tar dig mot Domedagsberget vara vettiga beteenden att fokusera på. Exempelvis “Gå i riktning mot Domedagsberget”. Vi kan kalla dessa för nyckelbeteenden. I fallet Pulsen IT var det olika former av positiv feedback för att öka kontakten mellan konsultchefer och konsulter. Då kunde konsulten bättre veta vad som var bra för att öka sin beläggning. Hos Åhléns var det bland annat att regelbundet följa upp det beslutade målet med en så kallad team debrief.

3. Förstå viktiga beteenden 

Bara för att du vet att du ska gå i riktning mot Domedagsberget betyder det inte att du automatiskt gör det. Det kan kännas svårt. Det kan vara svårt att veta vart Domedagsberget är och det kan uppstå hinder i form av fiender som vill döda dig när du promenerar. Genom att analysera nyckelbeteendet “Gå i rikning mot Domedagsberget” kan du se varför det sker eller inte. På Pulsen IT kunde vi se att den positiva feedbacken uteblev helt enkelt för att konsultcheferna och konsulterna inte hördes tillräckligt mycket. Konsulterna var ute på uppdrag, var sällan på kontoret och de pratade sällan i telefon. Några telefonsamtal och träffar på kontoret gjorde stor skillnad. 

4. Uppmuntra viktiga beteenden 

Kanske upptäcker du att det finns för många negativa konsekvenser med att gå i riktning mot Domedagsberget. Då kan du behöva ta bort lite fiender och kanske komma med lite peppande feedback så att det blir roligare att vandra. På Pulsen IT var ju nyckelbeteendet att ge positiv feedback så då blev det viktigt att ge positiv feedback när någon gav positiv feedback! På Åhléns ansvarade en utsedd person, Thérese Karlström, för att på teammöten löpande diskutera vad som gjorts bra för att nå målet och uppmuntra teamets framsteg mot detta mål. 

För att göra OBM behöver du hitta ert Domedagsberg, hitta nyckelbeteendet som leder dit, förstå varför det beteendet sker eller inte sker och uppmuntra alla steg som leder hela vägen fram.

Vill du använda OBM i din organisation? Vi har skapat ett digitalt beteendeförändringsverktyg som heter Habitud som hjälper dig. Habitud är ett verktyg för OBM eftersom vi samlat på en databas med 600 nyckelbeteenden att välja mellan. Det är en vidareutveckling av verktyget Viary som vi använde med Pulsen IT.  

För att göra kopplingen till OBM extra tydlig så har vi även skapat specifika kurser på Habitud för vardera av de fyra stegen. OBM1: Välj mål, OBM 2: Hitta viktiga beteenden som leder till målet, OBM 3: Förstå viktiga beteenden och OBM 4: Uppmuntra viktiga beteenden 

Är du chef eller utvecklar team? Oavsett om du är nybörjare inom OBM eller vet massor så kan vår utbildning till psykologisk tränare ge dig både knep och verktyg för att skapa beteendeförändring i team.