Obama dansar på talkshow: Ambivalens och vaksamhet

2007: Obama dansar in i Ellen DeGeneres studio. 

Det är året innan Barack Obama väljs till president i USA, och naturligtvis är han fullkomligt medveten om att medierna bevakar varje steg han tar. Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att han inte ger sig in i dansen helt hämningslöst. Hans leende verkar äkta (jag ser munterhet och glädje), men rörelserna visar att han känner en viss vaksamhet och ambivalens. Obama ser ut att balansera mellan sin vilja att ge ett seriöst intryck och sin lust att släppa loss. Det måste vara svårt att avgöra vilka känslor som är lämpliga att uttrycka eller hålla inne med när man är på väg mot att bli världens mäktigaste man. 

annakaver

Psykologen Anna Kåver skriver i sin bok om att leva ut vissa känslor men inte andra

Dialektik är att försöka se den möjliga samtidigheten av två till synes oförenliga företeelser. Någon påstår exempelvis att det är bra att ge uttryck för alla sina känslor och någon annan påstår i stället att det är bra att hålla inne med känslorna. Vem har rätt och vem har fel? Enligt ett dialektiskt synsätt går det att göra en syntes av de båda synsätten – sett över tid är sanningen den att det är bra att både uttrycka och hålla inne med sina känslor.

Fast kanske är det inte så bra att försöka båda uttrycka och hålla inne känslorna – samtidigt. Obama hade inte behövt gå så långt som Tom Cruise – men lite mer utlevelse och snygga moves hade nog inte skadat hans image!

Av: Linda Backman & John Airaksinen