Musiken får lugn-och-ro-hormonet att utsöndras: Gemenskap och välbehag

1986: Publiken i Moskva njuter stillsamt av pianokonserten tillsammans.

I arbetet med 100-känslor har jag märkt att jag har en tendens att bara leta efter starka, dramatiska känslouttryck. Den del av känslolivet som uttrycks lite mer subtilt, till exempel välbehag, stillsam njutning, melankoli och förnöjelse har kommit i skymundan. Titta på känslorna som publiken uttrycker i detta klipp. En man fäller en stillsam tår (1.31 in i klippet). Några kvinnor lutar sig sömnigt på armbågarna. Pianospelet är lugnt och de flesta i publiken sitter blickstilla och lyssnar koncentrerat. 

Det skrivs spaltmeter i medierna om hur stress påverkar kroppen negativt. Det är lätt att glömma att kroppen också har ett lugn-och-ro-system som sänker blodtycket och gör oss koncentrerade. Oxytocin är ett hormon som utsöndras i hjärnan när vi upplever välbehag. Må-bra-hormonet kan utlösas av vila, kroppskontakt, sexuell aktivitet, beröring, massage och när man känner sig förstådd och bekräftad. Oxytocin kan också utsöndras när vi känner gemenskap och lyssnar på musik. Kanske är det just detta som sker med publiken i klippet?

I början av hösten var jag på en kort presentation där Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, berättade om sin nya bok Lugn och beröring – oxytocinets läkande verkan i kroppen. Uvnäs Moberg förklarade att vi själva kan stimulera det livsviktiga hormonet. Efter föreläsningen började jag uppmärksamma hur mycket de små njutningarna i min vardag betyder för mitt välmående. Långa varma duschar, sällskap och fin musik kan verkligen förvandla en dag från outhärdlig till trivsam. 

Av: Linda Backman