Minireporter kan vägrar tro på att hon vunnit tävlingen: Misstro och eufori

2009: Efter en lång stunds misstro exploderar känslorna hos flickan.

När programledaren läser upp Deidras Shores namn reagerar hon till synes inte alls, utan fortsätter att stirra rakt fram – och vägrar tro på vad hon hör. Inte förrän programledare nummer två verkligen övertygat Deidra om att han inte skojar släpper hon fram känslorna. Vi tolkar hennes reaktion som misstro som går över i överrumpling och sedan euforisk glädje över att uppnått sitt mål – att vinna tävlingen. 

Det är lätt att tänka sig att Deidra redan föreställt sig hur det skulle kännas att vinna – och kanske är det precis så fantastiskt som hon tänkt sig. Daniel Gilbert, psykolog och forskare vid Harvard University, har studerat människors förmåga att förutse hur vi påverkas av framtida händelser. Han har dock kommit fram till att vi generellt både överskattar hur lyckliga vi kommer bli av en väldigt positiv händelse och hur olyckliga vi kommer bli av en väldigt negativ händelse. Vi har bland annat en tendens att underskatta hur väl vårt psykologiska immunförsvar fungerar! Mer om vad det beror på – och hur man kunnat testa det i experiment – kan du höra Gilbert berätta här.

Av: Linda Backman & John Airaksinen