Metaforens makt

Följande text är skriven för Beteendeterapeutiska föreningens medlemstidning Beteendeterapeuten. Så jag varnar nu för att den är ganska nischad. Men kanske är du ändå nyfiken? Eller så kanske du är med i Beteendeterapeutiska föreningen? Hursom, håll till godo:

“Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate“. Shakespeare kände förmodligen inte till tankegångarna bakom relational frame theory (RFT) när han författade sin artonde sonett. Förmodligen behövde han det inte heller. Men om vi vill förstå metaforens makt, eller om vi vill kunna förklara RFT för de vi träffar på en fest, då kan vi behöva ta en titt på teorin bakom acceptance and commitment theraphy (ACT).

Eric Fox är dekan inom Instruction and Instructional Design vid Saybrook Graduate School and Research Center i San Francisco. För personer i beteendeterapeutiska föreningen (BTF) är han förmodligen mest känd för sin webbutbildning i RFT, som han skapade för att själv förstå denna, ansett knepiga, teori. Somliga kanske känner igen honom från den RFT-workshop han höll för BTF i vintras. Jag var där och hann få en pratstund  med honom.

Hur skulle du förklara RFT om du var på fest?
– Oj, jag försöker undvika att prata om RFT på fester. Hm, jag skulle säga… att kärnan av vad vi gör när vi använder språket är att härleda relationer mellan stimuli. Vilket betyder: vi kan lära oss vissa direkta relationer mellan stimuli som att A är detsamma som B, B är det samma som C och då härleder vi att A är detsamma som C.

Säg till exempel att du får höra att BTFs årsmöte är roligare än en vanlig fredagskväll. Sedan tipsar någon om att BTFs årsmöte 2009 kommer vara roligare än vad BTFs årsmöte brukar vara. Då kan du snabbt härleda att BTFs årsmöte 2009 kommer vara roligare än en vanlig fredagskväll. Det är denna, till synes lilla, härledning som RFT handlar om. (Det kan du berätta när någon frågar dig på nästa fest!)

Steven Hayes, grundaren av ACT, strösslar med metaforer. Det är inte så konstigt. ACT grundar sig på RFT och den teoretiska grunden till användandet av metaforer inom ACT finns i RFT. Hayes har jämfört förmågan att härleda relationer med ett litet steg som fick drastiska konsekvenser. Han menar att det är ungefär som ett litet steg vid en klippavsats, det verkar litet men kan påverka dig för resten av ditt (numera korta?) liv. För så fort vi kan härleda relationer kan allt möjligt hända. Vi kan härleda hur framtiden kommer att se ut, hur BTFs årsmöte kommer bli, samt skapa och förstå metaforer.

En metafor kan härleda hela nätverk av relationer, precis som en bild kan säga mer än tusen ord. Shakespeare förstod, redan på 1600 talet, att vi har upplevt så mycket under varma sommardagar att blotta ordet sommardag kan framkalla tusen bilder. Eller, för att tala RFT, jämförelsen med en sommardag skapar tusentals härledda relationer till stimuli som har med sommardagar att göra. Om A är lika med B och B är lika med C kan vi härleda att A är det samma som C. Om du är som en sommardag och en sommardag är varm och ljuvlig, då är du också varm och ljuvlig. Ja, eller så är du mer än så.

Av: Oskar Henrikson