Mera Oskar! Här kommer inläg…

Mera Oskar! Här kommer inlägg om optimism och kanske ett försök till att nyansera bilden av positivt tänkande?… http://fb.me/Z0pVOneU