Lästips för psykologiintresserade

Det är hög tid för ledighet och härliga sommardagar, och ett utmärkt tillfälle att läsa några av de spännande böcker i psykologi som nyligen har släppts. Här kommer ett par tips för dig som är allmänt psykologiintresserad, samt för dig som vill lära dig mer om uppskjutandebeteende och vanor.

Psyksnack! : stick hål på självhjälpsmyterna, av Stephen Briers, är en utmärkt bok om självhjälpsindustrin och alla de titlar som släpps kring att förbättra sig själv. Självhjälpsböcker fungerar, men långtifrån allt på marknaden har en vetenskaplig grund eller inger realistiska förväntningar. Författaren förklarar några av de vanligaste myterna som förekommer i självhjälpsböcker, och påpekar att många metoder faktiskt kan få motsatt effekt.

Solving the procrastination puzzle, av Timothy Pychyl, är en nyligen utgiven bok om prokrastinering och vilka strategier som kan tillämpas för att lättare ta tag i saker som behöver göras. Författaren är en av de främsta forskarna på området, och förklarar att uppskjutandebeteende framförallt handlar om svårigheter att stå ut med de känslor av obehag, tristess och olust som så lätt uppstår när vi ska ta itu med något som inte väcker ett omedelbart intresse.

Vanans makt, av Charles Duhigg, är en lättförståelig bok om människans vanor och ovanor. Författaren förklarar hur våra vanor grundläggs och vidmakthålls, och vad vi kan göra för att lättare bryta mönster och åstadkomma en förändring. Forskningsrön varvas med praktiska tips i hur vi komma igång med de saker vi så ofta skjuter framför oss. Med ett flertal exempel belyser författaren vikten av att hålla fast vid sina rutiner för att få vanor att hålla i sig.

Foto:  https://www.flickr.com/photos/nanagyei/