Oskar Henrikson. Foto: David Brohede

Oskar Henrikson

VD och grundare, organisationspsykolog