Konformitet när den är som bäst

Konformitet har inte en särskilt positivt klang i det svenska språket, samtidigt har fenomenet med stor sannolikhet hjälpt oss att överleva som en social art genom tiderna. Hur kan vi använda oss av av denna egenskap i vårt liv idag?

Socialpsykologerna Noah Goldstein, Vladas Griskevicius och Robert Cialdini, som även är en marknadsföringsguru, bytte en gång ut skyltar på ett lokalt hotell från ”Hjälp oss rädda miljön! Visa din tacksamhet till naturen genom att återanvända din handduk” till ”Gör som resten av gästerna, hjälp till med att rädda miljön! I en studie utförd under hösten 2003 visade det sig att 75 % av våra gäster var med i vårt program för att rädda miljön genom att återanvända sin handduk. Slå dem följe genom att återanvända din handduk!” i vissa av hotellrummen. I dessa ökade återanvändningen av handdukar med 26 %. Man kan vara lite tveksam till metoden att använda falsk information, men experimentet kastar ljus på hur vår uppfattning av andra människors beteende påverkar oss.

Som den äkta socialpsykologen han är, verkade amerikanske Elliot Aronson aldrig missa en chans att genomföra ett experiment. Tillsammans med kollegan Michael O’Leary på University of California i Santa Cruz upptäcke han att endast 6 % av studenter på universitetets duschrum stängde av vattnet under tiden de tvålade in sig, trots uppmanande skyltar om att spara på vattnet. Forskarna placerade en student i ett duschrum med vattnet på. Så fort en annan student kom in i rummet, stängde “förebilden” av vattnet, tvålade in sig, sköljde sig och lämnade rummet utan att uppmärksamma den andra studenten nämnvärt. Av alla studenter som utsatts för en sådan förebild, följde hela 49 % exemplet. Siffran blev 67 % när försökspersonen utsattes för två förebilder. Detta fenomen fungerar även åt andra hållet: tillsammans med sina kollegor kunde Raymond Reno från University of Notre Dame i Indiana, USA, se att på en någorlunda skräpfri parkeringsplats lät folk bli att slänga de reklamblad som hade stoppats under vindrutetorkarna på marken. Men det räckte med att marken redan var nedskräpad, så fylldes parkeringsplatsen på med ännu mer skräp.

Vad kan vi lära oss av dessa studier kring konformitet? Om vi kan göra någonting som alla vet bör göras men det tar lätt emot – som att spara på vatten, källsortera, rösta(!) – gör vi sannolikt inte bara en enskild insats i frågan, utan agerar även förebild för andra och gör det lättare för dem att ta steget. Det motsatta verkar också gälla tyvärr, och vår Metrotidning som vi lämnar på bussätet riskerar bli starten för ett helt gäng Metrotidningar som aldrig hittat “tillbaka till tidningsstället”. Men låt det vara vår motivation i de steg som vi väljer att ta eller låter bli att ta i vardagen! Så tänker jag försöka göra i alla fall.

Foto: vialboost/Flickr.com