Konformitet i hissen

En intressant fenomen som studerats inom socialpsykologin är konformitet – anpassning av beteende eller tänkande så att det överensstämmer med gruppens norm. De mest klassiska experimenten utfördes av Solomon Asch på 50-talet, och är trots en hel del feltolkningar fortfarande intressanta. Aschs experiment gick ut på att titta på linjer och avgöra vilken som var längst – filmen ovan är en lite mer handfast och vardagsnära illustration av begreppet!

Videoklippet kan med fördel ses utan ljud.