Kompass

– Tankar, känslor och beteenden i tider av förändring

Världen förändras. Din organisation förändras. Förändras du? Nästan hälften av allt vi gör sker på rutin och för att hänga med i utvecklingen kan du behöva ta kontroll över dina vanor. Att bryta sina vanor och göra saker på ett nytt sätt kan vara svårt. Nu ställs vi inför förändringar som kräver att vi gör det. Så hur lång tid tar det egentligen och vilka är knepen som gör att du lyckas? Vill du skapa nya vanor och bli bättre på att hantera tankar och känslor? 

En modern medarbetare behöver hantera komplexa uppgifter i en omgivning som är i ständig förändring. Det ställer högre krav på att kunna förändra sitt eget beteende, egna vanor och hantera de tankar och känslor som ofrånkomligt kommer dyka upp. I programmet Kompass kommer du få träna din psykologiska flexibilitet för att kunna må och prestera bra i förändring.

Lyckas med beteendeförändringen

Förändring sker inte via insikt och förståelse utan genom praktiskt övning. De flesta vet att man bör gå flera tusen steg om dagen för god hälsa. Hur många är vi som faktiskt gör det? Ni vet vad ni behöver fokusera på utifrån medarbetarenkäten, men gör ni det? Du kanske har hört goda råd om hur du ska minska din stress, men använder du dem? Psykologifabrikens program Kompass fokuserar inte bara på att identifiera vad som är bra utan också hur ni kan göra det. Därför använder vi beteendeförändringsmetoden Habitud som ett stöd i arbetsvardagen. Habitud innehåller en mängd övningar för att hantera tankar, känslor och för att skapa nya vanor. 


En serie av workshops ökar chanserna till märkbara resultat

Under en interaktiv och lärorik första workshop, med förslagsvis 16 frivilliga deltagare från organisationen eller ett team som visat intresse, får du direkt skrida till verket och börja jobba på de vanor som är viktiga för dig. Det blir mer av ett träningspass än en teorilektion. Du får också får testa på konkreta övningar från Habitud Pro, som alla i programmet får tillgång till i nio månader efter den första träffen. På så sätt kan ni ta del av alla våra hundratals forskningsbaserade övningar som du kan göra utifrån dina behov.

Några övningar gör vi när vi ses men det finns även övningar som du gör mellan workshoptillfällena. Det kan till exempel handla om att uppmärksamma vad du gjort bra, bli bättre på att sätta mål och att belöna dig själv när du tagit tag i utmanande arbetsuppgifter. Under de uppföljande workshoptillfällena följer vi upp hur det gått att göra övningarna. Vi fortsätter och fördjupar träningen för varje workshop.

Baserat på forskning

Varje övning som genomförs på och mellan träffarna är grundade i forskning. Dessutom är hela programmet grundat i forskning. Forskaren Irina Unruh och hennes team gjorde 2022 en stor översiktsstudie på programmet ACT at work, som Kompass bygger på. Resultatet är att deltagarna mår bättre, ökar sin psykologiska flexibilitet och minskar sin stress. Dessutom kan vi göra en mätning på deltagarna om det är av intresse. Sammantaget så blir det en teaminsats som skapar beteendeförändring.

Genom att erbjuda detta program till en HR-avdelning går det att utvärdera programmet och se om det kan passa på andra delar av organisationen.

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?