Klimatpsykologi för att förändra istället för att vara offer

Forskarna är enade om att det är människans handlande som är den främsta bidragande faktorn till att vi har hamnat i klimatkrisen. Det är den mänskliga naturen som satt oss i den här situationen och det är den mänskliga naturen som gör att det känns hopplöst att ta sig ur den. Detta kallas ibland för allmäningens tragedi, som det har skrivits om tidigare här av Oskar Henrikson. Människans beteenden styrs av de direkta konsekvenserna och vill få egen, direkt, göttig vinning av sina handlingar. Vi äter kött för att det är gott, vi flyger för att få egna härliga upplevelser och vi köper en ny smartphone för att få de nya funktionerna.  

Men samtidigt som det är vi människor som orsakar klimatkrisen är det också vi människor som har kapacitet att bekämpa den. För att göra det gäller det att vi lär oss att jobba med vår mänskliga natur, istället för att bli offer för den. Genom att använda den kunskap som finns om hur människan fungerar, hur människans beteenden utvecklas och vidmakthålls kan vi se till att öka de beteenden som behövs för att skapa en mer hållbar situation och minska de beteenden som leder till ytterligare global uppvärmning. Denna kunskap kallas klimatpsykologi. Här är några utmaningar för dig som vill ”lura” den mänskliga naturen istället för att bli offer för den:

  1. Gör en objektiv mätning på ditt klimatavtryck

De flesta av oss tror att vi är bättre än genomsnittet – när det gäller det mesta. Vilket säger sig självt att det inte går ihop. Detta fenomen brukar kallas illusionär superioritet. Vi människor har en tendens att tro att vi själva redan gör tillräckligt för klimatet. Utmana dig genom att göra en objektiv mätning för att få bättre koll på hur du själv ligger till i jämförelse med genomsnittet i världen. Gå in på www.klimatkontot.se eller www.svalna.se för att mäta ditt eget klimatavtryck!

  1. Påminn hjärnan om att klimatet är viktigt

Det vi hör mycket om tror vi är viktigare än det vi hör mindre om. Det kallas för tillgänglighetsbias. Utmana dig själv att ändra ditt tillgänglighetsbias genom att följa ett par miljöinriktade sidor för att få mer koll på klimatfrågan. Exempel på sidor att följa är @naturskyddsforeningen @klimatklubben och @yaleclimatecom.

  1. Välj att se vad du får ut av en omställning istället för vad du förlorar

Vi människor är vad som brukar kallas för förlustaversiva, det vill säga att vi inte tycker om att bli av med eller behöva offra saker. Att ändra sig för klimatet associeras lätt med uppoffringar, som tex. mindre möjlighet att resa och konsumera. Vi behöver alltså prata om vad vi får ut av en omställning istället som t.ex. mer tid till reflektion och upplevelser på långa tågresor eller mer lugn med en minskad biltrafik. Utmana dig genom att skriv en lista på hur en fossilfri värld skulle berika ditt liv. 

  1. Fatta ETT stort miljöbeslut

Varje gång vi behöver göra ett val så kostar det oss lite energi. Och behöver vi varje dag fatta väldigt många beslut kommer vi till slut att drabbas av så kallad beslutströtthet som får oss att känna att det är ohanterligt att ge sig in och fatta beslut inom nya områden. Om du länge tänkt på att vilja leva mer hållbart men inte riktigt fått till det än, utmana dig till att fatta ETT beslut som bidrar till en mer hållbar planet och se till att detta är ett beslut som har stor inverkan på klimatet.

  1. Skaffa en klimatkompis

En av de absolut starkaste drivkrafter till olika handlingar är de sociala normerna. Vi är sociala varelser som vill passa in och göra som de andra i den gruppen vi identifierar oss med. Om de flesta i vår grupp ofta flyger på weekends till nya spännande platser så vill vi också göra det. På samma sätt är det större sannolikhet att vi väljer vegansk mat på lunchrestaurangen om alla andra gör det. Istället för att falla in i de sociala normer som omger oss kring konsumtion, flygresor, kött-ätande osv så kan vi utnyttja att vi gillar social uppmuntran och bekräftelse. Fråga en kompis, kollega eller familjemedlem om hen vill bli din klimatkompis och börja ändra era vanor tillsammans.

Vi behöver inte vara offer för den mänskliga naturen, vi kan förändra med hjälp av den. 

Gör du redan allt det här och snarare läser detta med en känsla av att inget hjälper och en klimatångestklump i magen? Läs då nästa inlägg som kommer handla om vad klimatångest är och vad du kan göra med den. Den texten och denna är skriven av psykologen Kata Nylén på Klimatpsykologerna.