Känner att vi måste uppmärk…

Känner att vi måste uppmärksamma att vårt systerbolag Hoa’s Tool Shop hamnade på plats 12 av Internetworlds lista… http://fb.me/OaBbt5yp