Kan 20 minuter förändringsprat få dig att minska din alkoholkonsumtion?

Även idag hängde jag i några timmar på ICMI (International Conference on Motivational Interviewing). Fantastisk mässa! Riktigt proffsigt fixat och verkligen inte någon propagandakampanj för MI.

Jag kollade in några intressanta seminarier, och en grej väckte mitt intresse.

Tre schweiziska psykologer har undersökt hur/om en kort BAI (brief alcohole intervention) kan påverka unga män med riskbruk av alkohol.

De ville ta reda på vilken typ av  prat i sådana samtal som skulle kunna kopplas till minskad alkoholkonsumtion. Syftet var att testa om andelen “förändringsprat” i ett sådant samtal påverkar hur mycket de unga männen dricker ett år senare. Resultatet?

“Findings indicate that the more the patient expresses ability to change during the intervention, the more weekly alcohol use decreases. The role of the counsellor during the interaction, and influence on the outcomes was not clearly established.”

Alltså, ju mer förändringsprat under BAI, desto mindre riskbruk 12 månader senare! Visst kan det vara så att de som snackar förändring redan tänkt att ändra sitt bruk, men det kan också vara så att MI-tekniken faktiskt hjälper personer att frammana egen motivation att ändra riskfyllda beteenden.

Enligt Jacques Gaume var BAI en lyckad intervention. De försökspersoner som började snacka “förändringsprat” under det korta samtalet drack i genomsnitt 20% mindre ett år efter interventionen.

Tänk om det resultatet kunde generaliseras till svenskar! Vilken enorm hälsovinst det vore om 20 minuter reflektion kunde räcka för att väcka en vilja till förändring.