Jonah Lehrer lyfter fram en st…

Jonah Lehrer lyfter fram en studie som visar att mindfulness minskar risken att falla tillbaka i depression… http://fb.me/vAtDsRMo