@jacobastrom Yep det var dom f…

@jacobastrom Yep det var dom första jag frågade, men Ella är på semester och jag har inte fått något klart svar där ännu.