Intervju med beteendeekonomen Dan Ariely

Tidigare i år släppte vår favoritforskare Dan Ariely sin tredje bok. Som vanligt så är boken baserad på beteendeekonomisk forskning och som vanligt är Dan en mästare på att visa hur denna forskning uttrycks i vår vardag. Boken heter The honest truth about dishonesty och jag fick äran att göra en kort intervju med Dan om boken.

Hur kommer det sig att du valde att skriva en bok om oärlighet?

Jag blev intresserad efter att jag fått höra om företaget Enron. Jag ville ta reda vilka det är som bidrar till all oärligheten vi har runt omkring oss. Beror den på ett par riktigt oärliga personer som fuskar mycket eller är det istället så att de flesta av oss fuskar lite grann här och där. Anledningen till att jag bryr mig så mycket om detta är att vad som anses vara orsaken till oärlighet påverkar vilka lösningar vi försöker skapa. Det är viktigt att vi förstår vilka lösningarna på oärlighet är speciellt när vi börjar förstå hur vanligt och vilka skador oärlighet kan åstadkomma.

Vilka forskningsfynd var mest överraskande?

I ett av våra experiment frestar vi försökspersonerna att stjäla från oss. Experimentet gick till så att deltagarna fick svara på ett gäng frågor och sedan rätta sina svar själva. Därefter fick de förstöra sina svarsblanketter för att sedan gå fram till experimentledaren och uppge hur många rätt de hade. De fick sedan betalt utifrån hur många rätt de hade. I en version av detta experiment fick de pengar direkt, i en annan fick de polletter som de sedan kunde lösa in mot riktiga pengar vid ett bord ett par meter bort. I den första versionen så ljuger deltagarna alltså om pengar och i den andra om polletter som sedan blir pengar väldigt snabbt. Det som skedde var att våra pollett-deltagare ljög dubbelt så mycket som den andra gruppen. Det som är bekymmersamt med detta är att det blir en så stor effekt bara genom att ta oss ett steg från pengarna. Tänk då på all teknik vi har som tar oss ännu fler steg från pengar så som elektroniska plånböcker, sparande etc.

Har din forskning om oärlighet förändrat ditt liv på något sätt?

Numera förstår jag verkligen vad en intressekonflikt innebär. Vi förstår nog alla att om vi exempelvis är fans av ett specifikt lag så kommer vi uppleva domslut mot laget som att domaren skulle vara ond eller orättvis. Vi verkar dock inte ta med oss detta. Läkare, politiker eller advokater som konsultar verkar sällan förstå hur djup detta med intressekonflikter verkar sitta. Personligen så försöker jag ha detta i aktning och hålla mig ifrån rådgivning och konsultande. Bördan som följer med detta, och det är en ganska stor sådan, får jag själv uppleva när jag tar hjälp av olika professionella. Det är ju skönt att nyttja denna typ av tjänster och kunna känna att de bara gör sådant som är bäst för mig men det är svårt att inte tänka på att de kan ha en annan agenda. Förvisso så tror jag att denna är en sund skepticism och att det alltid är bra att ta in minst en annan experts åsikt vid denna typ av ärende