Intervju i Cap&Design

I våras blev jag intervjuad i ämnet prokrastinering och kreativitet av den läsvärda och grafiskt tilltalande tidningen Cap&Design. Frågan löd om det kan vara positivt för inspiration och kreativt arbete att skjuta på sina uppgifter och åtaganden till sista stund. Rent intuitivt kan det framstå som om tidspress leder fram till bättre och fler lösningar, men forskning visar att sambandet snarare är det motsatta – stressen som uppstår av att förhala vårt jobb resulterar i färre idéer och mindre utrymme att ta in ny information. Att uppleva tidspress innebär dock samtidigt att möjligheterna till att sysselsätta oss med annat än det som är angeläget minskar, vilket förmodligen är anledningen till att vi uppfattar oss jobba bättre under press och vara mer fokuserade på det vi gör. Hela intervjun finns nu tillgänglig här: Cap&Design.

Foto: https://www.flickr.com/photos/aidanmorgan/