Hur länge är du fokuserad?

De flesta uppgifter i vår vardag kräver ett stort mått av koncentration för att kunna utföras på ett bra sätt. Det gäller alltifrån att arbeta med ett projekt på jobbet, att ägna sig åt sina studier, eller att sortera bland våra papper i hemmet. För att kunna fullfölja dessa saker krävs det att vi kan rikta vår uppmärksamhet mot det som är viktigt, samt bibehålla fokus tillräckligt länge för att hinna slutföra det vi har framför oss. På samma gång som vi har goda förutsättningar för att lyckas med detta har vi också stora begränsningar i hur länge vi kan vara fokuserade, något vi ofta glömmer bort och som kan sätta käppar i hjulet för oss när vi jobbar.

Förmågan att kunna bibehålla fokus är begränsad, och även om vi upplever oss vara i ett flow när vi jobbar lurar vi oss själva genom att fortsätta utan en paus. En person klarar i genomsnitt att vara fullt koncentrerad på något i 90-120 minuter, beroende på uppgiftens svårighetsgrad, omgivningens distraktioner, samt individuella skillnader. När det gäller de flesta situationer i vår vardag är detta tidsspann förmodligen betydligt mindre, inte minst därför att miljön där vi arbetar sällan är optimal. Frågvisa kollegor, plingande smartphones och allehanda oljud får oss lätt att tappa uppmärksamheten och istället ägna oss åt konkurrerande aktiviteter.

En mer realistisk beräkning är istället 45-60 minuter, i synnerhet när det gäller komplicerade åtaganden som kräver att vi bearbetar mycket information, exempelvis att undersöka om siffrorna stämmer i ett exceldokument. Därefter behöver vi en paus för att kunna återhämta oss och påbörja ett nytt arbetspass. Dessvärre är det sällan vi uppmärksammar kroppens signaler på att vi behöver ta en paus, bland annat därför att det finns en föreställning om att det skulle kosta oss tid. Psykologisk forskning pekar dock på att regelbundna pauser faktiskt är nödvändiga för att upprätthålla en hög produktivitet, samtidigt som det också är bra för vår psykiska hälsa.

Problemet med att skippa regelbundna pauser när vi jobbar är att vi väldigt snabbt dränerar vårt energiförråd och upplever oss mentalt ansträngda. Detta leder till att vi känner oss ofokuserade samt får svårt att fatta övervägda beslut. Inte sällan är det förknippat med olika former av stressymtom, huvudvärk och spändhet, något som gör att vi hoppar över de fritidsaktiviteter som annars skänker oss glädje och mening. Att ta regelbundna pauser och begränsa hur länge vi jobbar med en uppgift är således ett enkelt med effektivt sätt att motverka mental ansträngning i sin vardag, på samma gång som det också gör oss piggare vid slutet på en arbetsdag.

Akademisk referens: Ariga, A., & Lleras, A. (2011). Brief and rare mental “breaks” keep you focused: Deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements. Cognition, 118, 439-443.

Tsuji, Y., & Kobayashi, T. (1988). Short and long ultradian EEG components in daytime arousal. Electroencephalography and Clinical Neurophysology, 70, 110-117.

Foto: http://www.flickr.com/photos/toolstop/