åsikter

Hur konsekvent är du i dina åsikter?

I min och Niklas Laninges bok Beteendedesign skriver vi rätt mycket om beslutsfattande och inte minst om det faktum att vi människor tenderar att motivera våra beslut i efterhand. En inte så uppenbar, men relaterad, effekt är också att vi också har svårt att se att vi själva förändras. Vi känner instinktivt att vi alltid har haft ungefär samma politiska åsikter, att vi kan ungefärliga mycket om psykologi idag som vi gjorde för ett år sedan – eller att vi i en specifik situation för ett år sedan hade fattat samma beslut som idag. I praktiken är människor sällan så konsekventa.

Det här var nånting som Greg Markus, professor i statskunskap vid University of Michigan var lite nyfiken på att visa i praktiken. Till sin hjälp hade han data från två studier som hade genomförts med 898 föräldrar och deras 1135 barn. I de två studierna hade personerna, med nio års mellanrum, fått svara på ett antal frågor om deras politiska åsikter angående jämlikhet, domstolar och legalisering av marijuana. Samma frågor hade ställts vid de båda tillfällena och resultaten utgjorde därför en utmärkt grund för att se hur deltagarnas åsikter hade förändrats under åren. Föga förvånande hade både föräldrar och barn blivit mer konservativa med åren, men desto mer intressant blev det när Markus började intervjua personerna om deras egna svar. Det visade sig då att nästan en tredjedel av deltagarna misstog sina tidigare svar med tre eller fler enheter på en sjugradig skala – och i nästan samtliga fall närmade sig deras “gissningar” om sina tidigare svar deras nuvarande åsikter.

Kanske är det därför vi även tenderar att tro att andra människor är mer lika oss själva, nåt som kan vara bra att komma ihåg när vi försöker tolka andra människors beteenden. Om vi förutsätter att personen vi kanske känner allra bäst, en yngre version av oss själva, är mer lik oss än vad hen faktiskt är så är det nog inte så konstigt om vi även missbedömer andra och vilka beslut de fattar.

Vill du lära dig mer om hur och varför människor fattar beslut eller är du bara nyfiken på hur psykologi kan användas i din vardag? I så fall borde du köpa vår bok Beteendedesign: psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar. Den finns nu att köpa på Adlibris och Bokus, eller på ett bibliotek nära dig!