Hur kan ACT användas på arbe…

Hur kan ACT användas på arbetsplatsen och varför denna metod behövs på fler ställen än i terapirummet: http://t.co/pfvOO5uc