Hälsodata ska vara lätt att registrera

De senaste veckorna har ett upprop bland svenska läkare uppmärksammats i media. Över 1 100 allmänläkare har skrivit på mot att behöva registrera patienters levnadsvanor, som rökning, alkoholkonsumtion och motionsvanor. ”Läkarna anser att registreringen stjäl tid och att patienterna förlorar förtroendet för vården”, skriver DN om intiativet.

Som det ser ut i dag måste vården registrera den här typen av uppgifter för att få full ekonomisk ersättning i vårdvalssystemet. Läkarna framhåller i uppropet att livsstilen är viktig att jobba med i preventivt syfte, men vänder sig mot att de tvingas göra dessa registreringar vid varje ny vårdkontakt.

Vad man definitivt kan säga är att datainsamling är ett av de viktigaste inslagen i det man brukar kalla hälsa 2.0, framtidens hälso- och sjukvård. Stora mängder data över lång tid på många individer är ett oerhört kraftfullt verktyg för att kartlägga samband och se effekter av olika åtgärder och förändringar. Att registrering av livsstilsfaktorer skulle avskaffas är därför orealistiskt och definitivt inte önskvärt om man vill kunna förbättra folkhälsan.

Däremot är det absurt att landets högt belastade och eftersökta allmänläkare ska göra denna typ av registreringar under mötet med patienten, när det finns så oerhört smidiga sätt att sköta datainsamlingen digitalt. Varför inte låta patienten fylla i detta via vårdcentralens hemsida inför besöket? Eller på en dator i väntrummet? I takt med att allt fler får smartphones blir det också naturligt att man ska kunna registrera den här typen av uppgifter där.

Datainsamling tillhör framtiden – men knappast dagens ineffektiva tillvägagångssätt.

Foto: OregonDOT, flickr.com