Guds hand kittlar Liverpool-bor: Sprallighet

2009: Brittisk konstnär ägnar sig åt virtuell handpåläggning.

Flera av människorna som konstnären Chris O’Shea kittlar via storbildsskärmen börjar hoppa och skaka på sig – som om de hade blivit berörda på riktigt!

Den här filmen är en lättsam variant på en fascinerande psykologisk mekanism – hur upplevelsen av fysisk beröring kan skapas genom andra sinnen än känseln. Ett annat exempel på hur hjärnan kan kontrollera känsloupplevelser är fantomsmärtor – att människor som fått en kroppsdel amputerad fortfarande kan känna smärta från den. Ännu mer spännande är att det gjorts studier på “virtuell massage” av icke-existerande kroppsdelar. Till exempel har patienter med en amputerad hand genom speglar kunnat få synupplevelsen av den förlorade handen blir masserad – vilket minskat eller helt tagit bort smärtan helt.  

Av: John Airaksinen